Handanalyse

Klik op de knoppen op de hand om thema’s te ontdekken.

 

Achtergrond

Caroline Allertz heeft 30 jaar professionele en wetenschappelijke ervaring als handanalist/ handleeskundige.

Handlezen roept bij veel mensen een beeld op van toekomst voorspellen in een paranormale sfeer met de nadruk op liefdesrelaties, geld en geluk. De nauwgezette studie van de handen, huidpatronen en handlijnen is echter van een geheel andere orde!

Handen-hersenen

Vanwege de nauwe relatie tussen onze hersenen en onze handen zijn de handen een zichtbare representatie van wie wij zijn, nu op dit ogenblik. Ook onze fysieke kracht, onze emoties en impulsen komen tot uiting in de handen.

De handlijnen laten veranderingen zien tijdens ons hele leven en geven zicht op potentieel en ontwikkelingen. De toekomst ligt echter niet vast en wij hebben veel – letterlijk – in eigen hand!

Zin en onzin

Het vergt een toegewijde studie, scherp waarnemen, uitgebreide ervaring, een kritische instelling en vasthoudendheid om de informatie in de handen te leren duiden. De meeste traditionele kennis over handleeskunde is bedolven onder bijgeloof en fabeltjes. Oude en nieuwe naslagwerken en populaire boeken op dit gebied propageren vaak schadelijke onzin over levensduur, noodlot en slechte eigenschappen. Er is in recente decennia gelukkig waardevol wetenschappelijke onderzoek gedaan door medische onderzoekfaculteiten, voornamelijk in het buitenland.

Caroline heeft haar eigen systematiek ontwikkeld en dit in de afgelopen decennia kunnen toetsen, bijstellen en verfijnen.

Wat laten de handen zien?

Informatie over ons gedrag en gewoonten, ons gebruikelijke manier van denken en omgaan met emoties, ons actiebereidheid, aangeboren eigenschappen en waar wij op dit moment staan in onze ontwikkeling. De invloed van studie, werk, relaties en levenservaringen zijn eveneens zichtbaar o.a. in de vorm van vertakkingen van handlijnen, verschillen tussen linker en rechter handen, en de stand en houding van vingers en duim.

De handlijnen veranderen (in nauw verband met het zenuwgestel, de hersenen, hormonen) tijdens overgangssituaties in ons leven. Nieuwe lijnen ontstaan, bestaande lijnen worden korter of langer, er ontstaan vertakkingen of lijnen kunnen verdwijnen. Dit alles geeft waardevolle informatie over het recente verleden en uitdagingen van het heden. Door dit proces voor u inzichtelijk te maken, kan Caroline u helpen om een positieve ontwikkeling te stimuleren en om een negatieve tendens (bijv. uitputting) te stoppen of te verbeteren.

Werkwijze

Aan het begin van een consult maakt Caroline gedetailleerde afdrukken van uw handen met speciale verf op waterbasis. Het is misschien het meest persoonlijk portret dat u van uzelf kunt bezitten: rechtstreekser en eerlijker dan een foto!

handanalyse

Caroline let dan op de volgende kenmerken van uw handen:

 • Vorm van de hand, vingers en houding
 • Onderlinge lengte en verhouding tussen de vingers
 • Nagels: conditie en vorm
 • Stevigheid en buigzaamheid
 • Verschillen tussen linker en rechterhand
 • Vingerafdrukken en patronen in de huidvoeren
 • De hoofdlijnen en bij-lijnen in de handpalmen

Door haar ervaring is Caroline in staat om alle informatie uit de handen snel te combineren en onderling tegen elkaar af te wegen. In een consult van 2 uur geeft zij een heldere analyse waarbij zij haar bevindingen kan onderbouwen en kan uitleggen. Haar cliënten zijn verbaasd over de nauwkeurigheid en verrast dat een ‘buitenstaander’ hun individuele kwaliteiten zo treffend weet te belichten.

Het doel

Een handanalyse leidt tot beter inzicht in wie u bent en waar uw potentieel ligt. Het is een hulpmiddel voor realistischer zelfkennis. Goede zelfkennis helpt dan weer om wijze beslissingen en keuzes te maken.

Een handanalyse als assessment is tevens een uitstekend vertrekpunt voor coaching of loopbaanadvies.

Caroline richt zich in haar coaching vooral op:

 • Talenten en vaardigheden optimaal inzetten
 • Carrière ontwikkeling en keuzes
 • Vitaliteit
 • Communicatiestijlen en effectieve manieren om met conflicten en tegenslag om te gaan.

Voor coaching, klik hier.

Ervaring

 • Onderzoek en samenwerking met neuroloog en handchirurg Dr. Willem Rijnders in het St. Antonius Ziekenhuis 1987-1988
 • Samenwerking met acupuncturist en manueel therapeut Albert Allertz (1986-1999) in zijn praktijk voor de behandeling van patiënten met chronische pijn.
 • Kennis uit oude en nieuwe publicaties: een uitgebreid privé bibliotheek met naslagwerken over handleeskunde uit o.a. Europa, USA, Canada, India, China, Israël.
 • Bijna duizend handanalyses (incl. handafdrukken) uitgevoerd in Nederland, Zuid Afrika, USA, UK, Australië vanaf 1986 tot heden.
 • Het geven van interactieve workshops en lezingen.
 • Cursussen handanalyse (vanaf 1987).

Voor het maken van een afspraak voor een consult: klik hier.

afdruk handpalm